Pierścienie oporowe typu SOW

pierscienie oporowe sow

Pierścienie oporowe zastosowanie

W napędach oraz sterowaniu hydraulicznym i pneumatycznym. Do zabezpieczania gumowych pierścieni uszczelniających o przekroju kołowym i innych zwłaszcza w węzłach o ruchu posuwisto-zwrotnym. Poszerzają zakres zastosowania pierścieni uszczelniających, szczególnie w dynamicznych warunkach pracy, pozwalają na luźniejsze pasowanie części uszczelniających i przedłużają żywotność uszczelnień gumowych.

Pierścienie oporowe pE

pierscienie oporowe pe

Pierścienie oporowe ZE

Materiał, twardości, odporność – Materiały i ich odporność na media, nie ujęte w tabeli są materiałami specjalistycznymi stosowanymi do indywidualnych warunków pracy

Bazowy kauczuk

Twardość °ShD ±10

Zakres temperatur pracy w ⁰C:

Odporność na media

Policzterofluoroetylen PTFE z dodatkiem 60% brązu ( wg Revo – PTFE 60Br

60

od -200 do +260

-najwyższa w porównaniu do znanych
dotychczas elastomerów,
– niepalny,
– węglowodory alifatyczne,
– nierozpuszczalny we wszystkich
znanych rozpuszczalnikach,
– nie absorbuje wody

Policzterofluoroetylen PTFE z dodatkiem 15% włókna szklanego ( wg Revo – PTFE 15Sz )

60

od -200 do +260

j.w

Policzterofluoroetylen PTFE z dodatkiem 25% włókna szklanego ( wg Revo – PTFE 25Sz )

                                 60

od -200 do +260

j.w.

Policzterofluoroetylen PTFE ( wg Revo – PTFE )

60

± 260

j.w

Ograniczenia wymiarowe:

 Maksymalna średnica zewnętrzna dla pierścieni :

  • SOW, SOZ – 80mm ;
  •  PE1, PE2, ZE1, ZE2 i PEZ – 250mm
  •  minimalna średnica wewnętrzna 8 mm dla wszystkich typów pierścieni