pierscienie uszczelniające wałki obrotowe

pierscienie-uszczelniajace walki obrotowe
pierscienie-uszczelniajace wałki obrotowe

Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe: A, AH, AOH, AO, AD, AOD, AE, AF, AOF, AN

Elastomerowy płaszcz zewnętrzny i pierścień samouszczelniający + metalowy wkład usztywniający ze stali niestopowej + sprężyna dociskowa z niestopowej stali sprężynowej.

Zastosowanie:
Zespoły obrotowe maszyn i urządzeń.

Typ

ZASTOSOWANIE

A

do uszczelniania wałków obracających się z prędkościami w zależności od materiału wargi uszczelniającej i
temperatury środowiska, przy ciśnieniu pracy do 0,02MPa.

AH, AOH

do uszczelniania wałków obracających sie z prędkościami mniejszymi aniżeli dla typu A, AO przy ciśnieniu
pracy do 0,5MPa

AO

O do uszczelniania wałków obracających się z prędkościami i ciśnieniami zbliżonymi do dopuszczalnych dla
typu A ; znajdujący się w przestrzeni między wargami smar i warga pyłochronna zabezpieczają przed zanieczyszczeniem z zewnątrz

AD, AOD,
AE,
AF, AOF

dla specjalnych zastosowań

AN

wykonywane wg specjalnych wymagań technicznych klienta

AF, AOF

wykonywane z dodatkową kompensacją poprzeczną

Materiał. twardość , odporność: Materiały i ich odporność na media, nie ujęte w tabeli są mieszankami specjalistycznymi
stosowanymi do indywidualnych warunków pracy.

Bazowy kauczuk

Twardość
⁰ShA±5

⁰ShA±5
Zakres temperatur
pracy w ⁰C

Odporność na media

Nitrylowy NBR

77

od -30 do +100

0 oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, węglowodory
alifatyczne, niepalne ciecze hydrauliczne typu HFA i HFB, woda do +100°C,
rozcieńczone roztwory kwasów i zasad, paliwa gazowe, benzyna, ozon, oleje
hydrauliczne typu HL-68, silnikowe, transformatorowe i przekładniowe

Nitrylowy NBR

77

50 do +120

0 oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, węglowodory
alifatyczne, niepalne ciecze hydrauliczne typu HFA i HFB, woda do +100°C,
rozcieńczone roztwory kwasów i zasad, paliwa gazowe, benzyna, ozon, oleje
hydrauliczne typu HL-68, silnikowe, transformatorowe i przekładniowe

Etylenowo-akrylowy AEM

                                 75

25 do +175

5 oleje silikonowe i przekładniowe, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje hydrauliczne.

Silikonowy MVQ

75

od-50 do +200

oleje i smary mineralne, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, woda do+100°C

Fluorowy FPM

80

-20 do +250

0 oleje i smary mineralne, oleje silnikowe, przekładniowe i transformatorowe,węglowodory alifatyczne i aromatyczne, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HFC i HFD, oleje syntetyczne, woda do +100°C, ozon, promieniowanie ultrafioletowe

Ograniczenia wymiarowe :

maksymalna średnica nominalna wewnętrzna 697 mm, minimalna średnica nominalna wewnętrzna 5,4 mm