PIERŚCIENIE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM OP

PIERŚCIENIE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM OP

Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne. Do połączeń statycznych ruchowych części maszyn i urządzeń. W połączeniach statycznych można je stosować zamiast pierścieni o przekroju kołowym.

Materiał, twardości, odporność – Materiały i ich odporność na media, nie ujęte w tabeli są mieszankami specjalistycznymi
stosowanymi do indywidualnych warunków pracy.

Materiał

Twardość ShA:

Zakres temperatur pracy w ⁰C:

Odporność na media

Nitrylowy NBR

60, 70, 82, 90

od -30 do +100

oleje i smary mineralne, oleje silnikowe, transformatorowe, oleje pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego, węglowodory alifatyczne, paliwa gazowe, benzyna,
niepalne ciecze hydrauliczne typu HFA, HFB, HFC, woda do +60°C,
rozcieńczone roztwory kwasów i zasad

Fluorowy FPM

70, 80

od -20 do +250

oleje i smary mineralne, oleje silnikowe, przekładniowe i transformatorowe,
węglowodory alifatyczne i aromatyczne, paliwa gazowe, trudnopalne ciecze
hydrauliczne typu HFC i HFD, oleje syntetyczne, woda do +100°C, ozon,
promieniowanie ultrafioletowe

Silikonowy MVQ

                          60, 70

od -50 do +200

oleje i smary mineralne, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, woda do+100°C

Etylenowo-propylenowy EPDM

60, 70,
80

od-50 do +130

gorąca woda i para wodna, płyny hamulcowe, trudnopalne ciecze hydrauliczne
typu HFC i HFD, roztwory kwasów i zasad, estry, ketony, środki piorące, ozon